Sanjog Rai imagines The Black Dahlia story and captures it in his frames

 

Photos by Sanjog Rai

Starring Shristi Shrestha, Karma Shakya, Anoop Bikram Shahi and Shilpa Maskey
also Saneil Puri, Sanjok Singh, Rohan Shrestha, Pursottam Majee, Navanit Rajput, Vijaya Rana, Ajit Shah and Namita Bista

Hair & Make-up by Suman Lama

Styled by Ayesha Elsha Thapa

Wardrobe by Xpress Nepal, Rising Mall, Durbarmarg
Shrestha Tailoring Centre, UWTC, Tripureshwor